Knowledge

KNOWLEDGE CENTER


PORTEFEUILLE OPBOUW VOOR INVESTEERDERS

Waarom professionele Informal Investors in minimaal 15 startups investeren?

Door de stand der techniek kan elke startup gebruik maken van gratis hosting, bandbreedte, online tools en marketing.  Het is nog nooit zo goedkoop geweest om te starten. Waarom zouden professionele Informal Investors dan nog in een goed idee investeren en niet veel meer investeren in briljante executie! 

idea en eur

Figuur 1. Ideas versus Execution, source: Derek Sivers, http://sivers.org/multiply

Waarbij ze natuurlijk nog steeds proberen vroeg in te stappen en als de startup signalen van succes laat zien door te investeren in de winnaars (double down). De consequentie hiervan is dat professionele Informal Investors steeds later instappen.

 

De “maatstaf” komt hoger te liggen voor startups om investment ready te zijn.

median age

median size

 

500Startups een professionele informal investor uit San Francisco die wereldwijd in 1.800 startups heeft geïnvesteerd mag de volgende resultaten laten zien:

Tabel 1. 500Startups spray & pray model

# Investeringen: 5

 

 

 

Verwachting

Freq.

ROI

Theoretische ROI

# resultaten

Verwachte ROI

Dood

50%

0

0

3

0,0

Veilig

25%

0,5

0,13

1

0,1

Winst

18%

3

0,54

1

0,5

Winnaar

5%

15

0,75

0

0,0

Jackpot

2%

50

1

0

0,0

Totaal

100%

 

2,42

 

0,7

Op basis van het bovenstaande model kunnen we modeleren hoeveel investeringen je moet doen om een bepaald verwacht rendement te behalen:

 

Tabel 2. Modelering benodigde Fonds multple

# Investeringen

Verwacht Rendement

5

0,7

10

1,5

15

2,1

25

4,2

Behorende bij dit model is dat je investeringen doet in relatief veel startups, je accepteert dat een gedeelte uitvalt, en je verdubbelt je inleg op de winnaars (double-down). Al met al een behoorlijke klus. Zeker als je meeneemt dat elke investering aandacht nodig heeft: board meetings, klankborden met het management, netwerk introducties, management wisselingen, etc.  Als privé-investeerders valt dit niet te doen. Privé-investeerders lopen het risico te weinig investeringen te doen, waardoor zij per definitie de statistieken tegen zich hebben en falen. Het is beter om in een fonds te investeren waarvan je weet dat ze 15 of meer investeringen doen.

In essentie is Informal Investing statistiek en heel hard werken! 

WAAROM BELEGGERS IN STARTUPS ZOUDEN MOETEN INVESTEREN?

Vandaag de dag weet elke belegger dat het aanbrengen van een zekere spreiding in een investeringsportfeuille belangrijk is en dus zou moeten overwegen om naast aandelen, obligaties en vastgoed te investeren in private equity: private ondernemingen en startups.

Waarom spreiding aanbrengen in je portefeuille?

Moderne portefeuille theorie is een aanduiding voor de theoretische basis van het beleggingsbeleid van de meeste institutionele beleggers. De theorie is geformuleerd door professor Harry Markowitz in de jaren ’50 van de twintigste eeuw. Markowitz won hiervoor de Nobelprijs voor economie in 1990. 

Moderne portefeuille theorie gaat ervan uit dat beleggers een zekere risicoaversie hebben. De assumptie houdt in dat in een situatie met twee portfolio's die hetzelfde rendement opleveren, de beleggers de minst risico houdende portfolio zullen kiezen. Logischerwijs wordt een hoger risico enkel aanvaard bij een hogere rendementscurve. Dus, stel een beleggingsportefeuille zo samen dat een zo hoog mogelijk verwacht rendement optreedt, bij een zo laag mogelijke verwachte afwijking van dat rendement. 

Basisprincipe van Modern Portefeuille Theorie

Uit onderzoek van historische gegevens zal Private Equity het hoogste rendement gehad blijken te hebben, hoger dan beleggingen in aandelen, vastgoed of obligaties. Er zullen, bij langere reeksen, ook een aantal slechte jaren aan te wijzen zijn. Voor obligaties geldt dat de gemiddelde rendementen lager zullen zijn, maar dat de frequentie (en de “hevigheid”) van de slechte jaren lager is. Die fluctuatie of volatiliteit in rendementen wordt aangeduid als “risico”. 

Vervolgens wordt bekeken welke samenhang er tussen die gevonden gegevens bestaat. 

Frontier

Figuur 1. Markowitz Frontier

De grafiek geeft het verwacht rendement aan ten opzichte van de standaarddeviatie. Elke mogelijke combinatie van risicovrije en risicohoudende activa kunnen in deze grafiek worden getoond. 

In een portefeuille met enkel risicovrije activa is de rechte lijn de efficiënte grens van de portefeuille. Een portefeuille die op de efficiënte grenslijn ligt weerspiegelt de combinatie van de best mogelijke risico-rendement balans voor een risiconiveau, geuit in Standaard Deviatie. 

De raaklijn van de hyperbool geeft de best mogelijke risicovrije optie aan. Deze lijn wordt de 'Capital Allocation Line genoemd' CAL, logischerwijs krijgt een CAL met een hogere helling coëfficiënt de voorkeur boven een met een lagere, dit houdt immers in dat er met hetzelfde risico een hoger verwacht eindrendement behaald kan worden. 

Modern Portfolio Theorie In de praktijk

De centrale gedachte is dat door het combineren van diverse asset classes er een portefeuille van beleggingen ontstaat, die qua verwacht rendement eenvoudigweg het gemiddelde rendement zou opleveren van de rendementen van de individuele asset classes, terwijl door die minder dan volledige correlatie het risico kleiner is dan de optelsom van fluctuaties in de rendementen van iedere asset class. 

Vervolgens kan een verzameling gemaakt worden van combinaties van asset classes, die een gemiddeld verwacht rendement opleveren, en een gemiddelde verwachte volatiliteit in rendement, uitgedrukt in de standaarddeviatie. 

Dit leidt tot een soort tabel met per combinatie van asset classes een verwacht rendement en een verwacht risico. Het is dan aan de belegger, om vast te stellen welke hoeveelheid risico men aanvaardbaar acht, en de gewenste asset-mix vast te stellen. 

Op dit gebied kunnen we veel leren van een drietal Amerikaanse universiteiten. De drie grootste Amerikaanse Universiteiten investeren tussen de 20% en 32% van hun vermogen ($70 miljard) in Private Equity.

Asset Allocatie

Figuur 2. Auteurs analyse gebaseerd op Universiteit Rapportage (Harvard, Stanford, en Yale) 2017

Private Equity kent grofweg twee smaken: Leverage Buy-out’s waarbij met een bankfinanciering belangen worden genomen in volwassen ondernemingen (EBITDA > 2Mio) en Venture Capital waarbij professionals investeren in jonge bedrijven (startups). De verhouding tussen Levaraged en VC is 2:1.

Investeer 5 tot 10% van uw vrije vermogen in Venture Capital

Venture Capital is de afgelopen paar jaar verschoven van een underdogpositie in de financiële wereld naar een business arena dat door de politiek en financiële wereld wordt erkend en door de media wordt opgepakt. Begonnen met tv-programma’s als ABC’s Shark Tank. 

Zie hieronder hoe de returns van Venture Capital fondsen zijn gestegen in tijd (gemeten per vintage jaar).

VC IRR

Figuur 3. Venture Capital IRR per Vintage jaar: 2001 tm 2015, Bron: PitchBook Q2-2017 Benchmark

Een trend die hieraan, in ieder geval, ten grondslag ligt; zijn de kosten die gepaard gaan met het starten en opschalen van een onderneming.

Door de verdergaande digitalisering, de opkomst van cloud en open source diensten betalen we vandaag de dag voor gebruik en hebben we geen hoge initiële kosten meer. Initieel is dus veel minder kapitaal nodig om een startup te bouwen.

1990-2000

2015-2018

“Big, Fat, Dinosaurus Startup”

“Lean, fast, agile Startup”

Sun Servers, investering in hardware

Cloud, betalen voor wat je gebruikt

Oracle Databases

Cloud + Opensource

12-24 maanden development cycle

Lean Startup: 7-14d ontwikkel cycle

6-18 maanden sales cycle

SaaS/online Sales

<100 Mio mensen online

>3 miljard mensen online

$5-10Mio Series A ronde

$1-4 Mio Series A ronde

Tabel 1. Vergelijk kost driver per periode

WAT IS INFORMAL INVESTING?

Er is sprake van Informal Investing als (privé-) beleggers vermogen investeren in een jong bedrijf (Startup). Informals vinden investeringsopportunities ondemeer door introducties van mensen die ze kennen, het bijwonen van pitch events, onderdeel te zijn van een investeerdersgroep of doordat ze direct worden benaderd door ondernemers.

De gemiddelde (privé-) Investeerder in Nederland investeert 25.000 tot 100.000 euro per startup. En moet samenwerken met 5 tot 10 andere (privé-) investeerders om zo het totaal benodigde kapitaal voor de startup bijeen te brengen.

Als privé-investeerder moet je je goed realiseren dat het een dag taak kan zijn. Informal Investing is niet iets wat je er zomaar bij doet. De ervaring leert dat als privé-investeerders 5 investeringen of meer hebben gedaan. Al hun beschikbare tijd naar: board meetings, mentor sessies, en klank boarding met het management gaat. De meeste privé-investeerders hebben zich dat niet gerealiseerd toen ze begonnen. De fun gaat er dan wel af.

Als u de tijd niet heeft en toch wilt investeren in Startups, investeer dan in een (pre-) SEED-fonds. Vanaf EUR 100.000 kunt u in Nederland investeren in Startups. Waarbij u wel de lusten geniet, maar niet de lasten draagt.

Professionele Informals (ook wel Venture Capitalists of VC’s genoemd) richten zich op lange termijn waarde creatie. Eigenlijk acteren zij op dezelfde consciëntieuze manier als dat institutionele investeerders aandelen selecteren of als de ondernemer die dag in dag uit aan zijn onderneming werkt. 

Professionele Informals investeren vanuit een (pre-)SEED fonds en streven naar een eigendomsbelang van 25 procent of meer, aangevuld met een aantal preferenties, die zij over een periode van 5 tot 10 jaar flink in waarde zien toenemen.